Hâmilerin Belirlenmesi

Ahilik ve Hamilik

13. yüzyılda uygulanmaya başlanmış olan Ahilik ile günümüz modern örgütlerinde uygulanmakta olan Hamilik kavramları, geçen uzun zamana karşın önemli benzerlikler göstermektedir. Farklı koşullar ve mekânlar olmasına rağmen aralarındaki benzerlik dikkat çekicidir. Ahilik; Anadolu’da yaşayan Müslüman Türkmen halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan, onları hem ekonomik hem de ahlaki yönden yetiştiren, çalışma […]