Parabolik Oluk Sistemi İle Elektrik Enerjisi Üretimi Ekibi

Enerjinin üretimi, tüketimi ve bu hususların planlanması toplumların yaşam kalitesinin ve gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergesi olarak kabul edilmektedir. Ayrıca enerji politikaları bir ülkenin milli güvenliği ve geleceği açısından en önemli etkenler arasında olup, ekonomik ve sosyal kalkınma potansiyelini yansıtmakta olan temel göstergelerden biridir. Bu doğrultuda üçüncü dönemine başlayan Enerji MÇG, verimlilik ve yenilenebilir enerji konularında çalışmaktadır. Mühendishane tarafından, öğrencilerin talepleri göz önünde bulundurularak oluşturulan çalışma grupları, sektörden ilgili alanda tecrübe sahibi olan mühendislerin ve akademisyenlerin gözetiminde, belirlenen proje kapsamında çalışmalara devam etmektedir. 2015-2016 döneminde sektörde hizmet veren bir fabrikanın enerji verimliliği analizi üzerine araştırmalar yapılmıştır. 2016-2017 döneminde Turing’de bulunan bir sınıfın güneş enerjisi ile elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması hakkında gerekli hesaplamaların ve benzetimlerin yapılması üzerine çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 2017-2018 döneminde ise, bu yıl alınan karar doğrultusunda Tübitak 2209-A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Programı’na, ‘Parabolik oluk sistemi ile elektrik enerjisi üretimi’ isimli yoğunlaştırılmış güneş enerjisinden buharla elektrik üretimini amaçlayan proje ile başvuru yapılmış olup çalışmalar bu doğrultuda devam etmektedir. Enerji MÇG grubu; İ.T.Ü. Elektrik Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışan bir akademisyen ve İGDAŞ da yönetici olarak çalışan bir elektrik mühendisinin danışmanlığında, üç elektrik, iki makine, bir inşaat ve bir işletme mühendisi öğrencisinden oluşmaktadır.

Bugüne kadar güneş enerjisi ile elektrik üretiminde başlıca iki sistem kullanılmıştır. Birincisi, güneş enerjisini direkt olarak elektrik enerjisine dönüştüren fotovoltaik sistemlerdir. Fakat geçen 20 yıl içerisinde fotovoltaik sistem uygulamalarının artışına rağmen, teknolojisinin karmaşıklığı ve maliyetinin yüksek oluşu, geniş çapta elektrik üretimi için yetersiz olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bunun yanında günümüzde fosil yakıtların giderek tükenme evresine doğru gitmesinden dolayı yenilenebilir enerji sistemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu projemizde yoğunlaştırılmış güneş enerjisinden buharla elektrik üretimi simülasyonunun yapılması hedeflenmiştir. Simülasyonunu gerçekleştireceğimiz paraboluk sistem ile bu sistemin fotovoltaik sistemden avantajları ve dezavantajları ortaya koyacağız bunun yanında önümüzdeki yıllarda enerji ihtiyacını karşılama oranı yükselme ihtimali bulunan parabolik oluk sistemi inceleyeceğiz.

Furkan Akkuş
Proje Yöneticisi

 • Proje Danışmanları

  • Araş. Gör. Abdullah Polat – İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Müh. Bölümü
  • Fatih Kaynar – İgdaş
 • Proje Ekibi

  • Furkan Akkuş – Proje Yöneticisi
  • Muhammet Mustafa Arslan
  • Hayri Yiğit
  • Yavuz Deniz
  • Taha Yasin Düz
  • Taha Yasin Anlar
  • Talha Uygun