Hami Kimdir?

Hâmiler, 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinin kariyerlerinin şekillenmesinde rol oynayan, öğrencilere öğrenimleri sırasında ve uzmanlıkları hususunda yol gösteren endüstri ya da akademide çalışan mezun kişilerdir.

Ezberci eğitim sistemi ile lise eğitimini tamamlayan ve üniversiteye geçişte yine aynı ezberci sınav sistemini başarı ile geçip mühendislik gibi ezber bozan bireylerin yetişeceği üniversitelere yerleşen ve eğitim hayatının bu en kıymetli basamağında da hemen hemen iki sene boyunca lisenin devamı mahiyetinde ezberci eğitime devam eden öğrenci için bölüm derslerinin başladığı ve nasıl bir mühendis olacağına karar vereceği ve bir nevi bunca yıllık eğitim hayatını taçlandıracağı son iki sene gelmiştir. İşte tam bu noktada öğrenci; mesleği ile ilgili dersler ve mesleğin icra edildiği sahalarda staj imkânları sayesinde mühendis olmaya başlayacaktır. Hamiler de bu yollardan geçmiş ve mesleklerinde edindikleri başarılar sayesinde iyi birer mühendis olduklarını ispat etmiş kişilerdir. Bu doğrultuda hamiler, gerek okul hayatında bölüm ile ilgili derslerin seçiminde, gerek hangi stajın ne kadar fayda getireceği konusunda, gerek iş hayatının ilgili ihtisas alanında ihtiyaçlarının tespiti ve öğrenciye aktarılarak vizyon oluşturma hususunda öğrencilerle birlikte hareket edecek kişilerdir.

Hamiler ve hami atanacak öğrenciler nasıl seçilecekler?

Öncelikle hamilere atanacak öğrenciler MSMB Mühendishane öğrenci değerlendirme sonuçlarına göre seçilir. Varsa bölümlerine dair ilgi duydukları özel ihtisas alanları sorulup öğrenilir. Henüz bölümlerine dair anabilim dallarından ilgi duydukları bir seçenek yoksa ilgili bölümlerde uzmanlaşan hamilerden sektördeki açıklar öğrenilir ve öğrenci ile istişare edilerek, kendisinin de severek eğitim hayatına devam edeceği anabilim dalı belirlenir. Üçüncü sınıftan itibaren, seçmeli dersler doğrultusunda öğrenci ilgi duyduğu ihtisas alanına yönleneceği için bu seçimin ilgili alanda uzmanlaşmış hamiler ile istişareler neticesinde yapılması faydalı olacaktır. Sonuç olarak hamiler listesinden daha spesifik eşleştirmelerin yapılmasına da zemin hazırlanacaktır.

Hamiler ise, insan kaynakları tarafından belirlenen hamiler listesinden, MSMB Mühendishane hamiler kriterleri gözetilerek ihtiyaç duyulan alanlar doğrultusunda seçilir. Öğrenciler ve hamiler uygunluk değerlerine göre Mühendishane yönetim kurulu tarafından eşleştirilir.

MSMB Mühendishane Hamide Aranan Kriterler

Hamide genel olarak; teknik yeterlilik ve yetkinlik, mevcut teknik kapasitesini öğrenci ile paylaşabilecek ve öğrencinin eğitim hayatı ve devamında faydalı bir mühendis olarak hizmet vereceği müstakbel yaşantısında öğrenci ile bu yolda birlikte yürümesini sağlayacak sosyal yetkinlik, sorumluluğun farkında ve düzenli bir şekilde öğrenciye vakit ayıracak devam bilinci, öğrenciyi sıkmayacak ama gerekli önemi göstermeyen öğrenciyi de kaybetmeyip elde tutacak ilgi gibi kriterler aranmaktadır.

Ayrıca tüm faaliyetlerin MSMB Mühendishane yetkililerine düzenli bir şekilde rapor edilmesi gerekmektedir. Bu kriterler genel başlıklar altında şu şekilde özetlenebilir.

 • 1. Teknik Yeterlilik ve Yetkinlik

  • Hamilik yapacağı teknik konulara hâkim olmalı

  • İlgili sektörün geleceğine dair vizyon sahibi olmalı

  • Hamilik yapacağı teknik alanda bir iş sahibi olmalı

  • Öğrencilerin teknik becerilerini değerlendirmeye haiz olabilmeli

 • 2. Sosyal Yetkinlik

  • Öğrencilerin sosyal beklentilerini tespit etmeli ve bunları karşılamalı

  • Öğrencileri ilgili teknik sahanın büyükleri ile tanıştırmalı

  • Öğrencilerin sosyal becerilerini değerlendirmeye haiz olabilmeli

 • 3. Devam

  • Hamilik yapacağı öğrenci grubuna vakit ayırmayı kabul etmeli

  • Düzenli toplantılar ile öğrencilerin takibini yapmalı

 • 4. İlgi

  • Öğrencilerin ilgisini belli bir seviyede tutacak kadar öğrenciler ile bir bağ kurmalı

  • Devamsız katılımcıların takibinin yapılması

  • Devamsızlıkta ısrar edenler ile özel ilgilenilmeli

 • 5. Raporlama

  • Yapılan toplantı, sosyal ve teknik faaliyetleri kısaca raporlamalı

  • Devamsızlıkta ısrar eden öğrencileri MSMB Mühendishane yetkililerine rapor etmeli

  • Öğrencilerin teknik ve sosyal yetkinliklerini raporlamalı

  • Mühendishane tarafından geliştirilecek olan app. programı ile öğrenci hakkında güncelleme sağlamalı