Mesleki Çalışma Grupları – MÇG

MSMB’nin Mühendishane alt projesi, mühendislerin eğitim esnasında mezuniyet sonrası karşılaşabilecekleri potansiyel projeleri seçerek hem onları erken safhada gerçek projelerle tanıştırma hem de ülkenin temel ihtiyaçları hakkında bilgilendirmeyi hedeflemektedir.