Hami öğrenci ilişkilerinde izlenecek adımlar; kişisel özellikler ve donanımlar değerlendirilerek mesleki yönde kabiliyetinin ne yönde olduğunun belirlenmesi ile başlamaktadır. Daha sonra, zihni ve entelektüel gelişimi, sanat, hobiler ve yeteneklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi, ahlaklı bir birey olması hususunda iş etiğinin önemine dikkat çekilmesi ve sosyal sorumluluk kazanabileceği faaliyetlere katılımının sağlanması ile süreç devam etmektedir. Sürece dair içerik genel başlıklar altında şu şekilde özetlenebilir.

 • 1. Kişisel özellikler ve donanımların belirlenmesi

   1. Karakter tespiti

  Öncelikle, öğrencinin Kişilik Envanter testine göre, içe dönük mü, dışa dönük mü olduğuna karar verilmeye çalışılmaktadır. Ardından, öğrencinin karakterine göre hangi işletme fonksiyonunun uygun olduğunu belirleyip, en uygun departman ve sektör seçilerek, sektördeki en uygun firmayı hedeflenerek hareket etmeye çalışılır.

   1. Not Ortalamasının Önemi

  Öğrencinin mutlaka en az 3,00 not ortalaması hedefinin olmasını sağlamaya çalışılır. 3,00’ün altında ortalamaya sahip olması durumunda yaz okulu, alttan ders yükseltme gibi seçeneklerle not yükseltmeye ve hedeflenen mertebelere çıkartılmasına dikkat edilmelidir.

  3,00 not ortalaması sonrası Erasmus gibi seçenekler de öğrencinin önüne çıkabilmektedir.

   1. Yabancı Dil, İngilizce

  İngilizce çok önemli bir maddedir. Bu bağlamda öğrencinin, son sınıfa gelmeden mutlaka denkliği olan saygın bir İngilizce sınavı puanı alması beklenmektedir.

 • 2. Zihni ve Entelektüel Gelişimi

  Öğrencinin hangi kitapları okuduğu, hangi ülkeleri, şehirleri gezdiği hususu üzerinde durularak şahsi merak ve kabiliyeti tespit edilmeye çalışılır. Bu doğrultuda ilgi alanları gözetilerek bu alanlarda derinleşmesi ve gelişimini bu şekilde devam ettirmesine yardımcı olunmalıdır.

 • 3. Sanat,hobiler ve yeteneklerin belirlenmesi ve geliştirilmesi

  Sanat veya hobi konusunda, öğrencinin bir icrası olmasa da, ilgisini çekecek konuyu tespit edilmeye çalışılmalıdır. Böylece, yaşadığı çevreye, yaptığı işe estetik bakış açısı ile bakmasını ve sorgulamasını sağlama çabası içinde olacaktır.

  Eğer icra ettiği bir sanat/hobi varsa, mutlaka o işin ustasıyla tanıştırılıp, buluşmalarına yardımcı olarak, ilgi alanı olduğu konuda derinlik ve kültür kazandırma çabası içinde olunmalıdır.

 • 4. Din, Ahlak ve İş Etiği

  Kuranı Kerim okumayı, öğrencinin hayatının şiarı edindirmeye çalışılır. Bunun için haftada minimum 5 sayfa hem Kuranı Kerim hem de meal okuma görevi verilebilir.

  Eğer Kuranı Kerim’i okumayı bilmiyorsa, bu süreçte mutlaka öğrenmesi sağlanmalıdır.

  Hayatında Peygamber Efendimiz (SAV)’in hayatını okumamış bir öğrenci varsa, kaynak eserlerden bir tane mutlaka Siyer okuması yapması sağlanmalıdır.

  Ayrıca Allah’ın yardımı, rahmeti şuurunda ibadetlerinin/namazlarının kılınması da öğütlenmelidir.

  Bu doğrultuda ahlaklı bir birey olması hususunda iş etiğinin önemine de dikkat çekilmelidir.

 • 5. Sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılım