MİMAR SİNAN MÜHENDİSLER BİRLİĞİ 

MÜHENDİSHANE MESLEKİ KARİYER PROGRAMI 

EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

Birinci Bölüm

Amaç, Yöntem ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – Fütüvvet geleneğine ve medeniyet tasavvuruna sahip, dünyada olup bitenleri kritik-analitik süzgeçten geçirerek değerlendirebilme kabiliyetine sahip, aslına ve nesline karşı kendini sorumlu hisseden, çağın gerektirdiği entelektüel bilgiye sahip, sosyal yönü güçlü, dünyayı iyi okuyabilen, sorun çözme yeteneğine sahip, teknoloji ile barışık ve yenilikçi düşünceye sahip, sağlıklı ve kaliteli hayata ve çalışma prensibine sahip, iş işleyişi ve stratejilerini bilen, piyasaya hazır, kişisel kariyer planını yapmış, mesleğinin erbabı bir mühendis yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla Mimar Sinan Mühendisler Birliği tarafından koordine edilen Mühendishane programı, bir mesleki kariyer tamamlama programıdır.

Misyon

MADDE 2 – Küresel çapta rekabetçi, çağın ötesinde bir bakış açısına sahip, medeniyetimizin değerlerini içselleştirmiş, öncü ve özgün projeler üretecek nitelikli mühendis yetişmesine katkı sağlamak

Yöntem

MADDE 3 – 

a) Eğitimler/Seminer Dizileri: Başarılı sanayici, iş adamı, bürokrat ve akademisyen olan değerli mühendislerin başarı öykülerinin anlatıldığı, çalıştığı alan ile ilgili genel ve teknik bilgilerinin verildiği eğitimlerdir.

b) Toplumsal Fayda Üretecek Proje Çalışmaları: Mühendislerde bir farkındalığın oluşturulmaya çalışıldığı, çok şeyler yapabildiğinin; öğrendiği derslerin çeşitli alanlarda işe yaradığını gördüğü ve toplumu değiştirebilecek kapasitede işler yapabileceğini öğrendiği çalışmalardır. Mesleki çalışma grupları oluşturulmak suretiyle bu hedefe ulaşılmak istenmektedir.

c) Hamilik Faaliyetleri: Sektörde iyi, bulunduğu işi iyi yapan; kamu, özel sektör ya da üniversiteden akademisyenler, öğrencilerimizle ilgi duyduğu alana göre eşleştirilecektir. Hamiler, öğrencinin sektörü tanımasını, stajlarını daha verimli geçirmesini, mesleğinin neler yaptığını konusunda öğrencinin net bilgi sahibi olmasını sağlayacaktır. Bu şekilde öğrenci, doğru bir kariyer planı ile Mühendishane’ den mezun olup; sanayiye ve özel sektöre çok daha kolay uyum sağlayacaktır.

d) Sosyal Proje Çalışmaları: Normal eğitim sisteminden geçen mühendis teknik olarak çok donanımlı olsa bile, mesleki eğitiminden dolayı gerek toplumdan gerekse de sosyal hayattan kopmaya başlar. Kendi kodlarını tanıyan, medeniyetimizin öngördüğü güzel insan profilini yakalamayı hedeflediğimiz çalışmalardır.

Tanımlar

MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen; 

a)  KYK: Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nü,

b) Program: Mühendishane Mesleki Kariyer Tamamlama Programını,

c) Yönetim: Mühendishane Yönetim Kurulunu,

d) İl Yönetimi: Mühendishane Programı İl Yönetim Kurulunu,

İkinci Bölüm

Programla İlgili Esaslar

Öğretim Yılı

MADDE 5 – Öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşmaktadır. Güz ve bahar yarıyıllarının her birinin normal süresi on haftadır. Gerekli hallerde bu süre Yönetim tarafından değiştirilebilir. Akademik takvim, her akademik yılın başlamasından önce Yönetim tarafından belirlenir ve ilan edilir. 

Öğretim Süresi ve Şekli

MADDE 6 – Programın süresi haftada 4 saat olacak şekilde dönemde 10 haftadır. Yönetim tarafından ilan edilen akademik takvim çerçevesinde dersler cumartesi günü 9.30-11.30 ve 12.00-14.00 arasında işlenir. Aksi belirtilmedikçe yüzyüze olarak yapılmaktadır. İl Yönetimin kararı ile dersler eğitmenin durumu, sınıfın durumu, pandeminin durumu vb. sebeplerle online yapılabilir. Online dersler Microsoft Teams uygulaması üzerinden yapılmaktadır. 

Öğretim Planları

MADDE 7  Birinci sınıf ilk döneminde öğrenci alımı yapılmamaktadır. Bunun nedeni öğrencilerin henüz şehre ve üniversite hayatına tam adapte olmadıkları için henüz arayış içine girmemiş olmaları ve yüksek potansiyeli olan öğrencilerin programı kaçırabilmeleridir. Güncel programda 4. sınıflarda dersler yerine daha çok iş hayatına hazırlayan seminer dizilerine yer verilmiştir. Böylece öğrencilerin bitirme çalışmalarına daha fazla zaman ayırmalarına olanak sağlanmakta ve iş hayatına hazır hale gelmeleri için gereken altyapı kurulmaktadır. 

1. Sınıf 2. Sınıf 
Mühendishaneye Giriş Algoritma 
Kişisel Hayat Planı Türkiye’de Mühendislik Fırsatları 
Kritik Analitik Düşünme Sunum Teknikleri 
Kişisel Gelişim ve İletişimMünazara Teknikleri 
Sağlıklı ve Kaliteli Hayat Matematik ve Mühendislik Felsefesi 
Tecrübe Paylaşımı Veri ve İletişim Güvenliği
Uygulamalı Sunum Atölyesi ve Takım Çalışması 
Mukayeseli Medeniyetler Tarihi 
Hitabet ve Diksiyon Eğitimi 
Dünden Bugüne Bilim ve Teknoloji 
Tecrübe Paylaşımı 
3. Sınıf 4. Sınıf 
Mühendislik EkonomisiCV Hazırlama Eğitimi 
Problem Çözme Teknikleri İş Mülakatı Uygulaması ve Değerlendirme
İleri Ofis Teknikleri ALES ve Yabancı Dil Farkındalığı 
Mühendislik, Etik ve Estetik Tasarım Odaklı Düşünme 
Proje Yönetimi Girişimcilik Mentörlüğü
Kariyer Planlama Yurtdışı Eğitim ve Kariyer Rehberliği 
İş Arama Teknikleri Tecrübe Paylaşımı 
Yapay Zeka 
Münazara Becerileri 
Girişimcilik ve Dönüşüm 
Tecrübe Paylaşımı 

Başvuru Şartları 

MADDE 8 – Programa başvuruda aranan temel şart (tercihen) başvuru yapılan şehirdeki bir üniversitenin mühendislik fakültelerinde 1. sınıf öğrencisi olmaktır. KYK ile yapılan protokol gereği programın KYK ile işbirliği içinde yapılan illerde ilave olarak KYK yurdunda kalma şartı aranmaktadır. 

a) Bilgisayar Mühendisliği – Bilişim Sistemleri Mühendisliği – Çevre Mühendisliği – Makine Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği – Elektrik-Elektronik Mühendisliği – Endüstri Mühendisliği – Enerji Sistemleri Mühendisliği – Geomatik Mühendisliği – İnşaat Mühendisliği – Fizik Mühendisliği – Jeoloji Mühendisliği – Gıda Mühendisliği – Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği – Harita Mühendisliği – Havacılık ve Uzay Mühendisliği – Kimya Mühendisliği – Maden Mühendisliği – Mekatronik Mühendisliği – Malzeme Bilimi ve Mühendisliği – Metalurji ve Malzeme Mühendisliği – Nanoteknoloji Mühendisliği – Orman Endüstri Mühendisliği – Nükleer Enerji Mühendisliği – Otomotiv Mühendisliği – Tekstil Mühendisliği – Yazılım Mühendisliği – Ziraat Mühendisliği – Endüstriyel Tasarım Mühendisliği – Raylı Sistemler Mühendisliği – Biyomühendislik

Üçüncü Bölüm

Öğrenci İşlemleri

Başvuruların Alınması 

MADDE 9 – Programa başvuruların alınması program sosyal medyalarında ve web sitesinde ilan edilen tarih aralığında program web sitesi üzerinde bulunan başvuru formu üzerinden yapılır. Başvuru süresi hedeflenen başvuru durumuna göre Yönetim kararı ile kısaltılabilir ya da uzatılabilir. 

Mezuniyet Şartları 

MADDE 10 – Öğrencilerin programdan mezun olması için sağlaması gereken bir takım mezuniyet koşulları bulunmaktadır. Bu koşulları sağlayan öğrencilere “Mezuniyet Belgesi” verilirken sağlayamayan öğrencilere ise  “Teşekkür Sertifikası” verilir. Öğrencilerin sadece programındaki derslere girmesi öğrencinin mezun olması için yeterli olmayacaktır. Mezuniyet koşulları şu şekildedir;

  1. 4 yıllık mühendishane programını yeterli devamlılıkla bitirmek 
  2. ALES’ten en az 70 almak
  3. YDS veya YÖKDİL sınavlarından en az 60 almak
  4. En az bir adet teknik ve bir adet sosyal projede görev almak
  5. İlk yardım, kişisel hayat planı gibi belirlenen sertifikalara sahip olmak

Mazeret Bildirimi

MADDE  11 – Öğrenciler cumartesi günü yapılan eğitimlere katılım göstermemesi durumda il yetkilisine mazeretini bildirebilir. Geçerli olan mazeret koşulları aşağıda listelenmiştir. Öğrencinin mazeretinin kabulü halinde yoklama

  1. Öğrencinin hastalanmış olması 
  2. Öğrencinin aile fertlerinden birinin ya da bir yakınının ölümü veya hastalanmış olması
  3. Öğrencinin eğitim saatleri içerisinde vize, final,sunum, ödevinin bulunması
  4. Öğrencinin ÖSYM sınavlarına katılması (ALES, YDS, YÖKDİL, …)