Yönetimden

Günümüzde ülkelerin kalkınmasında mühendislerin rolü çok büyüktür. Özellikle katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesinde mühendisler lokomotiftir. Eskiye nazaran çağımızdaki inovatif yaklaşımların gerçek hayatta sürdürülebilir bir pazar kapması için sadece teknik yönden değil, sosyal diyebileceğimiz farklı alanlardaki ihtiyaçlara da cevap vermesi gerekmektedir. Yine bu ürünlerin geliştirilmesi aşamasında birçok farklı takımla mühendis çalışmak zorundadır. Şu anki akademik eğitim bu genel ihtiyaçların daha çok teknik kısmı hususunda donanım sağlamaktadır. Bu noktada Mühendishane projesi ideal bir mühendisin sahip olması gereken bazı yetenekleri mühendise katmayı hedeflemektedir. Geçmiş yurtdışı tecrübelerimle de kıyasladığımda, Mühendishane projesi hem çok önemli hem de çok yerinde bir projedir.
M. Kemal ÖzdemirMÜHENDİSHANE KURUCU BAŞKANI

İnanılmaz faydalı bir proje. Gençleri kıskanmıyorum desem yalan olur. Mesleki kariyeri ilk yıllarda planlama ve buna göre çalışmalar yapma. Mesleki alt dallardan birinde ihtisaslaşma ve psikolojik engellerin ortadan kaldırılarak özgüven kazanma. Mesleki tecrübelerin paylaşımı. Paha biçilmez ve maddi karşılığı olmayan bir mihmandarlık. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkürler.

Muhammed Garip